• Breathe Right Klasik Horlama Önleyici Burun Bandı 10’lu

  Breathe Right ile Nefes alın!

  Geceleri yaşadığınız burun tıkanıklığı probleminin düzeninizi alt üst etmesine izin vermeyin. Breathe Right burun bantlarıyla hızlı bir şekilde rahatlayın.

  Geceleri, burun kanalları daralır ve boğaz kasları gevşer böylece havanın burun kanallarından geçmesi zorlaşır. Breathe Right burun bantları esnektir. Yay şeklindeki bu bantlar, burun kanallarını hassas bir şekilde genişleterek açar. Böylece daha rahat nefes alıp vermeye başlarsınız.

  Breathe Right, soğuk algınlığı, alerji ve septum deviasyonu nedeniyle sizi rahatsız etmeye başlayan burun tıkanıklığı sorunundan kurtulmanıza yardımcı olur. Burun tıkanıklığını hafife almayın. Nefes alıp verme hakkınızı kullanın.

  Breathe Right burun bantları daha iyi uyumanıza yardımcı olur!

  Rahat nefes almak sizin de hakkınız! Rahat nefes daha iyi bir uyku anlamına gelir. Burun tıkanıklığı ve horlama yüzünden uykusu sürekli kesilen kişiler bu durumdan ciddi şekilde etkilenebilir.Gece uykusu, gün boyunca konsantre olma kabiliyetimiz ve performansımız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yetişkinler evde ve işte yapacaklarına odaklanmaya ihtiyaç duyarken, çocuklar da okulda konsantre olmaya ihtiyaç duyar. Bu yüzden dünyada milyonlarca insan daha iyi uyumak için Breathe Right kullanıyor. Güvenli ve ilaç içermeyen Breathe Right burun bantları, burun hava kanallarını açarak burnunuzdan nefes almanıza yardımcı olur.  Daha rahat nefes alacak, daha iyi uyuyacak ve daha iyi hissedeceksiniz.

    

  Nasıl bu kadar iyi etki gösterir?

  Breathe Right burnunuza takar takmaz etki eder ve bantı çıkarana kadar etkisini gösterir çünkü içindeki patentli  “yaya benzeyen” şeritler burnunuzu yukarı doğru kaldırır, geniz yolunuzu açarak hava akışını arttırır ve nefes alıp vermenizi kolaylaştırır. Soğuk algınlığı, septum deviasyonu ve alerjilere bağlı gece burun tıkanıklığınızın giderilmesine yardımcı olur horlamanızı azaltabilir veya tümüyle ortadan kaldırabilir.
  Nefes alma üzerine yapılan çalışmalar, burun tıkanıklığının hafiflemesinde Breathe Right’ın rolünü desteklemektedir.
  Çalışmanın referansı: Hoyvoll LR, et al. Effects of an external nasal dilator strip (ENDS) compared to 
  xylometazoline nasal spray. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2007; 264: 1289-1294.

  Hedefler:

  Topikal burun dekonjestanı, ksilometazolin ve Breathe Right burun bantlarının subjektif ve objektif burun tıkanıklığı üzerine etkilerini belirlemek.

  Çalışma planı:

  6 aydan fazla süredir burun tıkanıklığı olan 89 gönüllü ile Breathe Right burun bantları ve ksilometazolinin burun tıkanıklığı üzerine etkilerini karşılaştıran bir çalışma yapıldı.

  Ana sonuç parametreleri değerlendirildi:
  Burunun ön ve arka alanlarındaki burun boşluğu hacimleri ve minimum kesit alanları,
  Burundan maksimum hava akışı,
  Breathe Right burun bantlarının kullanımından önce ve sonra ile ksilometazolin ile maksimum mukozal daralmadan sonra görsel analog bir sonuç (VAS) üzerinde burun tıkanıklığının derecesi.

  Sonuçlar:

  Ksilometazolin arka alanda daha etkiliyken, Breathe Right burun bantları burun tıkanıklığında daha çok ön alanda etkilidir.
  Breathe Right burun bantları, burun deliğinin 3 cm kadar gerisindeki burnun ön kısmında minimum kesit alanını ksilometazolinden daha etkili bir şeklide arttırmıştır (p<0.00). Burun boşluğunun hacmindeki artış üzerinde daha fazla etkili olmuştur (p<0.00).
  Breathe Right burun bantlarının burnun arka kısmındaki minimum kesit alanı veya burun boşluğu hacmi üzerinde hiç bir etkisi olmadığı gözlenmiştir. (burun deliklerinin 3-5.4cm gerisinde), buna rağmen ksilometazolin her ikisinde de önemli derecede artış sağlamıştır. (p<0.00).
  Breathe Right burun bantları ana hattan burnun maksimum hava akışını arttırmıştır (p<0.00), bununla birlikte ksilometazolin bu parameter üzerinde daha fazla etki göstermiştir (p<0.00).
  Her iki tedavi de gönüllülerin burnun açıklık hissini geliştirmişken (p<0.00), gönüllüler Breathe Right burun bantlarını tercih etmiştir (p<0.00).

  Sonuçlar:

  Breathe Right Burun Bantları, burnu objektif ve subjektif olarak açmıştır.
  Breathe Right Burun Bantları, burun deliğinin 3 cm kadar gerisindeki burnun ön kısmında minimum kesit alanını ve hacmini arttırmıştır.
  Breathe Right kullanıcılar tarafından bir topikal nazal dekonjestandan daha etkili bir burun dilatörü olarak değerlendirilmiştir.

  Önemli Çıkarımlar:

  “Bu çalışmada Breathe Right burun bantlarının burun hava akımını ve burnun ön kısmında MCAS ve NCA’ları arttırarak burundan nefes almayı kolaylaştırdığı görülmüştür.”
  “Bu çalışma, Breathe Right burun bantlarının, burun tıkanıklığı şikayetleri için başvuran randomize bir hasta popülasyonunda topikal dekonjestanın etkileri ile karşılaştırılabilir etkiye sahip, burundan nefes alıp vermeyi arttıran etkili bir araç olduğunu gösterir.”
  “Anında etki gösterir. Hiçbir yan etkisi veya ilaç etkileşimi yoktur.”
  “Ön kapakçık bölgesinde burun tıkanıklığı olan hastalarla tedavilerin diğer türleri hakkında endişeleri olan hastalara dekonjestan burun spreylerine alternatif olarak Breathe Right burun bantları önerilebilir.”

   

Ana Menü